Home
2 % pre hviezdy - podporte nás!
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Sobota, 26 Január 2013 12:27

Koniec sveta sa opäť raz nekonal, ale možno si opäť zas mnohí uvedomili ako osudovo a mysticky vnímame čas a kalendár s bytím či nebytím. Kdesi v základoch, ako kostra našej existencie a civilizácie, je čas a jeho meranie cez spojenie s hviezdami a astronómiou a to aj u Mayského kalendára.

To spojenie a záujem sa u väčšiny zviditeľní len z času na čas pri očakávaní nejakej katastrofy, spojenej s vesmírom. Ale vnímať svet a život s dimenziou vesmíru neustále, znamená aj inú kvalitu bytia.

Tento pohľad nielen do vesmíru, ale aj na svoje miesto v ňom, neustále sprostredkúvajú nadšenci zo Slovenského zväzu astronómov amatérov. A to pozorovaniami, prednáškami, seminármi aj aktivitami proti svetelnému znečisteniu, aby sme tie hviezdy aj reálne mohli zažiť.

To všetko robia vo voľnom čase bez nároku na akúkoľvek odmenu, často s vlastnými ďalekohľadmi ba niektorí aj s vlastnými hvezdárňami, ako napr. dr. V. Bahýl vo Zvolenskej Slatine, otvárajú pomyselné okná do vesmíru.

Dnes, keď už takmer nikto nič neurobí zadarmo, je to taký malý zázrak, ktorý funguje už len z veľkého nadšenia, z 2 % a z projektov. O nich sa môžete dočítať aj v Kozmose i na stránkach www.szaa.org. Vlani sa SZAA podieľalo významne na organizácii Hodiny Zeme, projekte Venus Tranzit, Európskych solárnych dní, na vydávaní materiálov k svetelnému znečisteniu, fotosúťažou Svieťme si na cestu...nie na hviezdy i ďalšom zviditeľňovaní Parku tmavej oblohy v Poloninách realizáciou náučných chodníkov. V neposlednom rade sa tiež venujú vzdelávaniu mladých v astronómii, ich prípravou na astronomické súťaže, ale tiež popularizácii v kozmonautike a iných prírodných vedách, ktoré sú stále viac a viac v školských osnovách okliešťované. SZAA sa venuje aj propagácii kultúrneho dedičstva snahou o zviditeľňovanie významných osobností kultúry aj prostredníctvom návrhov na pomenovania asteroidov, tento rok to bol napr. Dobšinský.

To všetko vyžaduje aj čas, ktorý nevenujú rodine ale verejnosti. Ak im aj vy chcete trocha pomôcť a uľahčiť túto úlohu, prispejte svojimi 2 %, vopred vám ďakujú...

 

meno:   Slovenský zväz astronómov amatérov

 

IČO:    00470503

 

právna forma: občianske združenie

sídlo: Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

číslo účtu: 5716075/5200

 

Stránky s aktivitami SZAA

http://szaa.org/

http://svetelneznecistenie.sk/

http://poloniny.svetelneznecistenie.sk/

http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/

http://svetelneznecistenie.sk/stars/

http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/

 

Ako poukázať 2 %?

Postup pri poukázaní 2 % sa líši od toho, či ste zamestnanec, či si podávate daňové priznanie sami (živnostníci), alebo či ste firma:

Zamestnanec:

1. Požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Minimálna suma, ktorú je možné poukázať je 3,32 €.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Živnostník:

Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane je priamo z daňovom priznaní. Najmenšia suma, ktorú je možné poukázať je 3,32 €. Daňové priznanie za rok 2012 je nutné podať do 31. marca 2013 (ak ste nepožiadali daňový úrad o predĺženie).

Firma:

Vyhlásenie o poukázaní 2 % je aj u právnických osôb súčasťou daňového priznania.

1. Firma môže (ale nemusí) rozdeliť 2 % aj medzi viacerých prijímateľov. 2 % z dane môže poukázať firma, ak 2 % z dane sú najmenej 8,30 €.

2. V daňovom priznaní vyplňte časť IV. ”Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby”:

3. Termín pre podanie daňového priznania právnickej osoby je 31. marec 2013.

Ak nás chcete podporiť priamo, môžete poukázať finančné príspevky na náš účet: 5716075/5200. Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15. 2. 2013 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31. 3. 2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

30. 4. 2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

сковорода чугуннаяwww.24option.com отзывыюкки сити
 

Valid XHTML and CSS.