Home Návody CD spektroskop do vrecka
CD spektroskop do vrecka Tlač
Napísal užívateľ Július Koza   
Pondelok, 23 August 2010 17:24

Digitálna doba prináša so sebou aj digitálny odpad, akými sú poškodené alebo nepotrebné CD a DVD disky. Kúsok starého CD alebo DVD však môže slúžiť ako difrakčná mriežka jednoduchého spektroskopu, ktorým je možné pozorovať spektrum svetelných zdrojov v našom okolí a s trochou trpezlivosti a šikovnosti aj najvýraznejšie Fraunhoferove absorpčné čiary v spektre Slnka.

 

Počas Malého astronomického regionálneho stretnutia M.A.R.S. 2002 organizovaného Hvezdárňou v Partizánskom si jeho účastníčky M. Šedivá a H. Suchomelová takýto jednoduchý CD spektroskop zhotovili. Motiváciou a návodom bol pre nich článok Spektroskopie na koleně na strane 3. O svojich výsledkoch a skúsenostiach napísali krátky článok. Na internete sa odvtedy objavilo niekoľko pekných návodov, ako si jednoduchý CD spektroskop zhotoviť. Preto sa mi zdalo vhodné túto tému dať znovu do pozornosti čitateľom tejto webovej stránky.

Ak vás spektroskópia zaujme, viac informácií nájdete v článku Zostrojme si spektrograf v Astronomickej ročenke 1995 na strane 190. Astronóm-amatér so spektroskopom prípadne spektrografom zatiaľ na Slovensku chýba. Je teda šanca byť prvý. Časopis Kozmos mal v minulosti pravidelnú rubriku, v ktorej stavitelia ďalekohľadov informovali o svojich skúsenostiach a výsledkoch. Váš článok o skúsenostiach a výsledkoch získaných s vaším CD spektroskopom prípadne pokročilejším spektrografom by si preto mohol nájsť svoje miesto v Kozmose alebo v časopise Quark. Spektrá, ktoré sa vám podarí pozorovať pomocou CD spektroskopu môžete zaznamenať pomocou digitálneho fotoaparátu a pripojiť k článku. Skúste porovnať spektrá toho istého svetelné zdroja získané za rovnakých podmienok pomocou spektroskopu zhotoveného z kúska CD a DVD disku.

маленький ноутбук купитьсити картриджипоисковике
 

Valid XHTML and CSS.