Home Linky
MO SZAA Žiar nad Hronom Tlač
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Pondelok, 22 December 2008 22:46

Predseda: Pavol Orolín

Tajomník: Matej Korec

Hospodár: Igor Trčka

E-mail: ziar @szaa.org (pred znakom @ je úmyselne pridaná medzera)

Web:

Adresa: Jesenského 76, 965 01 Žiar nad Hronom

 

Zameranie, činnosť:

Činnosť MO je zameraná na kultúrno - výchovnú a vzdelávaciu činnosť zahrňujúcu najmä, prednášky, besedy, čitateľské súťaže, tematické popoludnia, vzdelávacie semináre a spoluprácu s astronomickými krúžkami v regióne. Ďalej je to odborno – pozorovateľská činnosť, ktorá pozostáva najmä z pozorovaní Slnka, zákrytov hviezd Mesiacom, astronomických úkazov, meteorologických pozorovaní, registrácie atmosférických porúch, merania slnečného svitu, brúsenia a konštrukcie ďalekohľadov, výroby slnečných hodín. MO v Žiary nad Hronom sa venuje aj publikačnej činnosti: návody na pozorovania, návody na zhotovenie ďalekohľadov a pomoc študentom v rámci SOČ.

 

História:

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov v Žiari nad Hronom píše vyše 25 ročnú históriu. Cesta k založeniu miestnej organizácie však bola dlhá a zložitá. V 60-tych rokoch pôsobil na gymnáziu v Žiari nad Hronom profesor Barbier, ktorý v ZK ROH organizoval tzv. Ľudovú univerzitu na tému „Poznaj vesmír“, nakoľko medzi mládežou bola po 12. apríli 1961 táto téma aktuálna. Bolo prednesených množstvo prednášok, pričom sa ich zúčastňovali aj lektori zo zahraničia, prevažne zo ZSSR (Mivzojan akadémia Arménska, Volejnikov – profesor z univerzity v Moskve). Pre vznik astronomického krúžku pri ZK ROH ZSNP má veľkú zásluhu Štefan Kochan, Ján Lačný a hlavne RNDr. Elemír Csere, ktorý presvedčil tajomníka ZK ROH o finančnú pomoc a priestorové vybavenie. Krúžok vznikol 8. januára 1963. O desať rokov neskôr vznikla Okresná hvezdáreň, ktorá naďalej podporovala činnosť astronómov amatérov. Vyvrcholením amatérskej astronómie bolo založenie Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov v Žiari nad Hronom. 3. novembra 1982 sa konala ustanovujúca členská schôdza MO SZAA a bol odhlasovaný výbor v nasledovnom zložení: predseda: Pavol Orolín; tajomník: Melánia Príhodová, hospodár: Ján Wolf.

Za 25 rokov existencie MO SZAA sa vystriedalo niekoľko členov a funkcionárov. Najväčšiu stopu zanechali: Pavol Orolín, Ján Wolf, Melánia Príhodová, Ing. Ján Kačala, Magdaléna Krajčová - Lehocká, Ing.Gabriela Wágnerová, Ján Lačný, Bohuš Príhoda a ďalší...

какой самый хороший планшетФільчаков прокурорботинки женские осень 2016
 

Valid XHTML and CSS.