Home Linky
MO SZAA Kysucké Nové Mesto Tlač
Napísal užívateľ Roman Mikušinec   
Pondelok, 22 December 2008 22:46

Predseda: Miroslav Kubala

Tajomník: Róbert Zajac

Hospodár: Mgr. Janka Pieronová

E-mail: kysuce @szaa.org (pred znakom @ je úmyselne pridaná medzera)

Web: http://knm.szaa.org/

Adresa: Nesluša 1057, 023 41

 

Zameranie, činnosť:

Členovia MO SZAA Kysuce rozvíjajú záujem o astronómiu najmä na Kysuckej hvezdárni, kde na pozorovania oblohy používajú prístrojové vybavenie hvezdárne. Spolupracujú s hvezdárňou pri odborných pozorovaniach a pri popularizácii astronómie. Zúčastňujú sa rôznych astronomických seminárov, expedícií, poriadaných profesionálnymi astronomickými inštitúciami alebo aj samotnou MO SZAA Kysuce. Tá sa podieľa okrem iného aj na organizovaní astronomických expedícií a spoločných stretnutí svojich členov na rôznych besedách a seminároch. Pracujeme s deťmi a mládežou, vedieme astronomické krúžky a robíme popularizačné pozorovania oblohy pre verejnosť.

 

História:

V poslednom desaťročí 20. storočia sa začalo pravidelne v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste stretávať niekoľko mladých nadšencov astronómie z regiónu Kysúc. Boli to prevažne študenti vysokých a stredných škôl. Na podnet niektorých astronómov profesionálov sa rozhodli zaradiť medzi členov Slovenského zväzu astronómov amatérov (SZAA). Preto v roku 1994 založili Miestnu organizáciu SZAA. V ústredí SZAA v Rimavskej Sobote bola zaregistrovaná ako MO Kysucké Nové Mesto II. Členovia MO SZAA sa zúčastňovali pozičných meraní organizovaných Kysuckou hvezdárňou ako aj ďalších odborných programov. Neskôr sa stali stretnutia členov MO sporadickými. Aj napriek tomu, niektorí z nich ostali SZAA verní. Pracovné povinnosti po vyštudovaní členov zaviali do rôznych oblastí a rôznych kútov Slovenska a Európy. A tým akoby organizácia zanikla. Nie všetci členovia sa vzdali členstva, ostali v rámci SZAA ako individuálny členovia. V roku 2004 sa opäť niekoľko mladých ľudí na podnet riaditeľa Kysuckej hvezdárne rozhodlo obnoviť činnosť MO SZAA. V januári 2005 sa uskutočnila prvá výročná schôdza novej MO SZAA, na ktorej sa stretlo jej prvých 7 členov. Odvtedy sa raz ročne stretávajú a bilancujú svoju činnosť za uplynulý rok, primajú nových členov, prípadne sa lúčia s členmi, ktorých pracovné povinnosti alebo záujmy neumožňujú pokračovať v členstve. Od roku 2005 sa počet členov stále pohybuje okolo čísla 10. Sú to ľudia z rôznym pracovným zaradením, od študentov až po astronómov profesionálov. Ale spája ich jedno – záujem o vesmír.

 

 

лидов.рф отзывыконсервативное лечение пародонтитатранспортные компании международные грузоперевозки
 

Valid XHTML and CSS.