Home
Európske solárne dni 2012 úspešné
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Nedeľa, 20 Máj 2012 20:26

SZAA bolo tohto roku organizačným partnerom Európskych solárnych dní (ESD), do úspešného priebehu sa zapojili niektoré miestne organizácie SZAA i hvezdárne a tak počet prihlásených bol milým prekvapením aj pre hlavného koordinátora ESD na Slovensku. Prvé dva májové týždne teda boli z znamení Slnka a propagácie predovšetkým využitia slnečnej energie. 


Rimavská Sobota (hvezdáreň + MO SZAA)

Program EDS v Rimavskej Sobote (2. - 7. 5.)   bol doslova nabitý a keď sa kolotoč návštevníkov skončil, tak sme si zhlboka vydýchli. Podarilo sa všetko čo sme si predsavzali, ba aj viac...

V prednáškovej miestnosti bola prednáška s prezentáciou o alternatívnych zdrojoch energie so zameraním na energiu slnečnú, na chodbe zaujala výstava o kozmickom počasí , astronomická fotografia aj Astronómia v kocke. Mnohých prekvapila presnosť s akou čas (aj dátum) ukazujú aj slnečné hodiny, niektorí si chcú slnečné hodiny postaviť aj sami. V Astroparku bol slnečný teplovodný kolektor aj slnečná pec, kde sa mohla v prípade záujmu uvariť aj káva či čaj, no na to čas akosi nebol... Pri fotovoltaickom paneli si takmer každý chcel vyskúšať ako funguje vŕtačka aj bez elektrickej energie a zaujala aj malá veterná elektráreň. V kupole bolo pozorovanie fotosféry a na terase aj chromosféry a protuberancií Luntom.

Ako sa ukázalo, lákadlom bola aj možnosť prehliadky fotovoltaickej elektrárne (FVE), ktorá je v susedstve hvezdárne. Michal Prokeš (GBC Montáže s .r. o., Olomouc) ukázal všetko, čo je možné vo FVE vidieť, snáď najviac zaujali prevodníky, mohutné transformátory aj počítačové zabezpečenie. Ústretovým prístupom GBC Montáže sme boli milo prekvapení, M. Prokeš, ktorý bol v Rimavskej Sobote 3 dni bol zhovorčivý a zo záujmu iste aj spokojný.

V besedách sa študenti však zaujímali aj o svetelné znečistenie či blížiaci sa prechod Venuše popred slnečný disk.

Snáď najväčšiu radosť mali škôlkári z balónikov a tak vo svojich žltých reflexných vestičkách chodiny po Astroparku ako malé živé usmiate slniečka.

Všetci odchádzali od nás s množstvom nových poznatkov, metodických aj propagačných materiálov od Slovenskej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie, s ktorou sme pri organizovaní akcie spolupracovali.

Atraktívnou bodkou Na záver ESD bola prednáška Za čiernym Slnkom v podaní Dr. Rušina  z Astronomického ústavu SAV pre študentov Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote.

ESD sú teda za nami a my sa už tešíme na tie ďalšie.

Fotografie sú tu.

 

Snina - Gymnázium

Gymnázium v Snine sa zapojilo do projektu Európske solárne dni na Slovensku 1. – 15. mája 2012. Pomocou materiálov, ktoré nám boli zaslané, sme vyzdobili nástenku na chodbe pred laboratóriom fyziky a samotné laboratórium fyziky. Všetky vyučovacie hodiny fyziky sa začínali informovaním študentov o prebiehajúcom projekte Európskych solárnych dní, nasledovala diskusia so študentmi o možnostiach, spôsobe, cenovej výhodnosti/ nevýhodnosti, dostupnosti výroby elektrickej energie zo Slnka, potom nasledovala praktická ukážka fotovoltaického článku, keďže máme v škole ako učebnú pomôcku dve súpravy fotovoltaických článkov s elektromotorčekmi, tu si študenti sami skúsili zapojenie a činnosť fotovoltaického článku, ako funguje v závislosti od intenzity dopadajúceho svetla. Dokonca v rámci voľného času niektorí študenti sami vytvorili modely slnečných hodín.

Ing. Štefan Ontkovič

Snina – MO SZAA

10. – 11. mája 2012 študenti Gymnázia v Snine – členovia MO SZAA uskutočnili pozorovania Slnka pomocou slnečného ďalekohľadu Coronado. Vyrobili sme postery, na ktorých sú základné informácie o Slnku. Pred pozorovaním Slnka bola uskutočnená prednáška na tému Slnko – slnečná energia. Počas pozorovaní prebiehala diskusia na danú tému. Ďalekohľad Coronado 60 sa ukázal ako mimoriadne vhodný pre tento typ pozorovaní a mnohí boli doslova nadšení pri pohľade napr. na „obyčajné“ protuberancie.

RNDr. Iveta Lazorová

Lipany

Po dobrej skúsenosti z minulého roka sme na Gymnáziu Lipany zorganizovali sériu podujatí pri príležitosti ESD. Od 2. do 11. mája si počas prestávok mohli študenti nášho gymnázia naživo odskúšať merania relatívneho čísla pomocou školského ďalekohľadu, tí zdatnejší objavili aj tie malinké a niektorí aj „nejaké biele miesta“ – fakulové polia. Neobišli naprázno, odmenou im boli malé darčeky s logom ESD.

Ďalšou aktivitou boli referáty študentov kvinty a sexty v podobe krátkych prezentácií na rôzne témy z oblasti nielen energetiky, ale aj astronómie. Po oficiálnej premiére boli odprezentované aj verejne vo vestibule školy počas veľkých prestávok.

Jednou z dôležitých častí podujatia bola tvorba plagátov a ich vystavovanie vo vestibule. Tie pripravili študenti sexty, no pristavovali sa pri nich zástupcovia všetkých vekových kategórii od našich najmladších prímanov. Na počudovanie patrili aj ako trieda medzi najúspešnejších účastníkov, ktorí sa zapojili aj do našej súťaže. Otázky boli vyvesené na nástenke a odpovede bolo potrebné hľadať na ostatných posteroch.

Pevne veríme, že opäť o rok budeme môcť zorganizovať takéto podujatie a stretne sa ešte väčším záujmom ako v tomto roku.

Za organizačný tím René Novysedlák

Banská Bystrica

Pri príležitosti ESD bola mimoriadne otvorená hvezdáreň na Vartovke 9. a 10. 5. s možnosťou pozorovania Slnka, besedou a premietaním filmov. Účasť však bola pre organizátorom sklamaním.

J. Gerboš

Viac fotografií z ESD vo fotogalérii.

Rimavská Sobota - slnečný kolektor

 

Rimavská Sobota - slnečná pec

 

Rimavská Sobota - pozorovanie Slnka

 

Rimavská Sobota - fotovoltaická elektráreň

 

Rimavská Sobota - najmenší návštevníci

 

Rimavská Sobota - slnečné hodiny

Rimavská Sobota - výstava o kozmickom počasí

Rimavská Sobota - "...a ja vŕtam so Slniečkom..."

 

Rimavská Sobota - prednáška Dr. Rušina

Snina - "Pozri, sú tam pekné protuberancie!"

Snina - tešíme sa na ďalšie ESD

Snina - pozorovanie pred budovou školy

 

Lipany - pozvánka na ESD v školskom vestibule

 

Lipany - pozorovanie slnečnej fotosféry

 

Lipany - pútač ESD

 

Lipany - prezentácie posterov 

 

 

 

 

 

 

Фильчаков прокурор харьковноутбук asus отзывылобановский депутат
 

Valid XHTML and CSS.