Home
Festival fyziky Smolenice 2013
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Piatok, 12 Apríl 2013 10:28

V krásnom prostredí Smolenického zámku sa v dňoch 7. – 10. 4. 2013 bolo „fyzikálne“ rušno. Už po šiesty krát sa tu uskutočnila konferencia Tvorivý učiteľ fyziky – Tvorivý učiteľ fyziky, ktorú organizovala Slovenská fyzikálna spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ, Fyzikálnym ústavom SAV, Pansophiou, Hvezdárňou v Rimavskej Sobote a Pedagogickou sekciou JSMF.

Konferencia je vynikajúcou príležitosťou pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Žijeme v čase, kedy fyzika a jej praktické aplikácie v elektronike, informačnej technike, doprave a energetike dramaticky menia životný štýl súčasnej spoločnosti.

 

Túto príležitosť v tomto roku využilo 80 účastníkov, prednášková sála praskala vo švíkoch. Program bol doslova nabitý, počas konferencie odznelo 49 príspevkov. Pred niekoľkými rokmi bolo v programe aj voľnejšie popoludnie s možnosťou prehliadky zámku či prechádzkach v peknom zámockom parku, no tentokrát bolo voľna ako šafránu. Oficiálny program končil až v noci a aj po ňom boli kuloárne diskusie, či v prípade priaznivého počasia pozorovanie ďalekohľadmi.

 

Jedinečnosťou konferencie nieje len množstvo nápaditých či inovatívnych príspevkov, no predovšetkým „Trh nápadov“ s množstvom ukážok a experimentov. Tie boli na niekoľkým miestach a tak niekedy bolo ťažké všetko stihnúť. Veď zo zámockej veže viselo obrie kyvadlo, v loveckom salóniku boli netradičné ukážky z optiky, elektriny, magnetizmu a pod., v historickej knižnici sa experimentovalo s brzdnou dráhou. Na pavlači sa „varila“ fyzikálna zmrzlina či robili pokusy z akustiky, na chodbách zaujali postery a fyzikálna výstava fotografií D. Rapavej, ktorá nám tu tohto roku chýbala. S výstavou sme tohto roku nepočítali, no vzhľadom na veľký záujem sa predsa len pripravila. A bolo to dobre, pochvaly začali už pri príchode.

 

Spoločenský večer sa niesol v slávnostnom duchu, no aj tu sa pracovalo, pripravovali sa nové projekty, plány. Na rozdiel od predchádzajúcich konferencií sme tu však mali už aj hradnú pani, dvorné dámy, principála, dvorného hvezdára či pážatá.

 

„Našinci“ (členovia SZAA či SAS) sa prezentovali niekoľkými príspevkami, veď astronómia je jednou z najzaujímavejších súčastí fyziky a problematika svetelného znečistenia je už od roku 2009 v programe konferencie takmer ako samozrejmosť. Tohto roku to bola aj príležitosť spropagovať ďalšiu oblasť tmavej oblohy u nás (BOTO), ktorá je na území Českej republiky a Slovenska.

 

V. Bahýl, P. Rapavý: Borovica z hvezdárne v Hurbanove a dendrochronológia

D. Rapavá: Výstava fyzikálnych fotografií

P. Begeni, P. Rapavý: Beskydská oblasť tmavej oblohy

P. Rapavý: Kométa ISON

Postery o svetelnom znečistení a Parku tmavej oblohy Poloniny

Nočné a denné pozorovanie (Rapavý, Petrík)

 

K astronomickým témam prispeli aj kolegovia zo ZČU v Plzni. Keď O. Kéhar prezentoval astronomické úlohy a webové aplikácie aj na asteroide Poloniny, bolo mi pri srdci tak príjemne, že som mu musel verejne poďakovať. Inšpiráciou mu bol baner Parku tmavej oblohy Poloniny pre prednáškovou sálou a tak pripravenú prezentáciu ešte v noci prepracoval.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník, väčšina príspevkov bude dostupná aj v elektronickej forme. Plánovaný termín ďalšieho ročníka tejto vynikajúcej konferencie je 27. – 30. 4. 2014.

 

Za skvelú organizáciu je nutné poďakovať viacerým, no snáď najviac Dr. Krupovi, ktorý je akýmsi duchovným otcom konferencie, ktorý s organizačným výborom pripravil túto skvelú a netradičnú konferenciu.

 

K. Herian (Pansophia) a jeho IQ a EQ Pokusy v sále (M. Bazovský, K. Teplanová) Zámocká veža s kyvadlom Experimenty na zámockom nádvorí

J. Beňuška, D. Krupa a M. Kireš počas vzácnej kávovej prestávky Camera obscura v praxi (J. Slabeycius a L. Kramářová) V. Bahýl v zamyslení: „S dendrochronológiou si už poradiť viem, no so svetelným znečistením pri mojej hvezdárničke ešte nie...“ Experimenty M. Kireša

Výstava D. Rapavej (O. Holá, Z. Ješková, J. Slabeycius, ktorý vysvetľuje prečo a ako sa tvoria kvapky na pavučine. Max Bazovský v zamyslení Skvelá atmosféra spoločenského večera (J. Beňuška, D. Krupa, M. Kireš, O. Holá) Smolenický zámok

юкки ситиdab kdne mce pзаказать раскрутку сайта
 

Valid XHTML and CSS.