Home VYHĽADÁVANIE
Konferencia o biosférických rezerváciách aj o svetelnom znečistení Tlač
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Streda, 17 Október 2012 23:11

V rámci Programu UNESCO Človek a biosféra (Man and Biosphere) boli na Slovensku za biosférické rezervácie uznané 4 chránené územia (Slovenský kras, Poľana, Východné KarpatyTatry). Východné Karpaty sú jedinou biosférickou rezerváciou na území troch štátov (Slovensko, Poľsko, Ukrajina) a jej súčasťou je aj Park tmavej oblohy Poloniny (PTOP). IX. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska na tému „Zmeny krajiny v biosférických rezerváciách“ sa pri príležitosti 15. výročia vyhlásenia Národného parku Poloniny v konala hoteli Armales v Stakčíne 11. – 12. októbra 2012. 

 

 

Organizátormi konferencie bola Správa NP Poloniny – MBR Východné Karpaty, Inštitút výskumu krajiny a regiónov FPV – Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a Slovenský výbor Programu Človek a biosféra UNESCO a odbornými garantmi prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., Ing. Július Oszlányi, CSc., Ing. Miroslav Buraľ. Nakoľko sa Park tmavej oblohy Poloniny dostáva do povedomia aj odbornej verejnosti, boli sme organizátormi požiadaní o príspevok „Svetelné znečistenie a PTOP“, ktorý sa stretol so záujmom účastníkov, nakoľko pre mnohých to bola téma pomerne neznáma. Ťažiskom bolo poukázanie na nutnosť ochrany nočných ekosystémov. Okrem referátu sme pripravili dva postery (Park tmavej oblohy Poloniny a Jizerská oblast tmavé oblohy).

Vo štvrtok si vyše 50 účastníkov z 5 krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Taliansko, Ukrajina) vypočuli 19 pôvodných príspevkov. Pre nás bola účasť na konferencii mimoriadne dôležitá, stretli sme sa s komunitou s ktorou sme mali doteraz len sporadické kontakty. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

Aj keď je finančná situácia v ochrane prírody mimoriadne zložitá, organizátori vytvorili nielen odborne kvalitnú, ale aj mimoriadne príjemnú, kolegiálnu a priateľskú atmosféru. Ku konferenčným materiálom pre všetkých účastníkov sme prispeli svojou hrivnou aj my všetkým, čo sa nám doteraz podarilo vydať v súvislosti so svetelným znečistením a PTOP. K dispozícii boli aj plagáty a mapa PTOP. S obdivom a uznaním sa o našich aktivitách súvisiacich so svetleným znečistením vyjadrila aj podpredsedníčka SAV V. Rosová.

Boli sme radi, že sme sa tu stretli s priateľmi zo Správy NP Poloniny, ktorí stáli pri zrode myšlienky PTOP (M. Vlasáková, Š. Pčola) či tými s ktorými spolupracuje na projektoch terajších (I. Buraľová, M. Buraľ). A keďže NP oslavoval svoje 15. výročie, v tomto duchu sa niesol aj spoločenský večer spestrený vtipnými scénkami o ochrane životného prostredia a skvelými piesňami miestneho regiónu, ktoré priam rozohrávali všetky žilky v tele.

Piatkové dopoludnie bolo venované návšteve Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Prehliadka v súčasnosti najväčšieho ďalekohľadu na Slovensku, informačného centra PTOP a program v planetáriu boli spomínané len v superlatívoch. Pre nás bola atraktívna Vodárenská nádrž Starina (prehliadku priehrady som však celú neabsolvoval, takmer 1400 schodov bolo nad moje možnosti) a prehliadka vojenského cintorína v zaniknutej obci Veľká Poľana.  Nuž a keďže sme už mali povolenie na vstup do tohto územia, využili sme ho na prehliadku a fotodokumentáciu nielen Veľkej Poľany, ale aj Ruského takmer až po Portu Rusicu.Keďže do Polonín je z Rimavskej Soboty niekoľko hodín cesty, využili sme túto príležitosť a pricestovali o dva dni skôr a nainštalovali ďalšie informačné tabule (podrobnejšie v tomto článku). Večer na observatóriu počasie neprialo a tak sme sa venovali spolu s I. Kudzejom, riaditeľom Vihorlatskej hvezdárne, vzácnej návšteve z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a ich kolegom fyzikom z Lyonu. Ak sme si mysleli, že si v Poloninách trošku aj oddýchneme, nebolo tomu tak. Čas vyplnený prácou, konferenciou, rozhovormi a plánovaním ďalších aktivít bol náročný, no určite stál za to. 

P. Rapavý

 

    I. Buraľová s kolegyňou pri prezentácii
 Pracovné predsedníctvo (I. Oszlányi, R. Midriak, M. Buraľ)
 Gratulácia od vedenia hotela k výročiu NP
 Kuloárna diskusia (S. FilacordaJ. Kadlečík)

 Svetelné znečistenie, nočné životné prostredie a PTOP (P. Rapavý)

 Vášnivý rozhovor (I. Vološčuk, J. Lukáč)

 Výstava "Krajina, v ktorej žijem"

 M. Vlasáková a T. Lepeška

 Kultúrny program rozohrial snáď viac ako pohárik vína

 Vtipné ekologické scénky zožali zaslúžený potlesk

 V. Rosová pred posterom JOTO

 V. Klčo a P. Begeni pred posterom PTOP

 

 Prehliadka observatória, informačného strediska PTOP a planetária na Kolonickom sedle

 So Š. Pčolom je veselo. Snáď tu končí pašerácky tunel z Ukrajiny až na Kolonicu? :-))

Živá diskusia (Š. Pčola, R. Midriak, J. Terek) o zubroch v Poloninách pri studni O. Dubaya, rodáka zo zaniknutej obce Veľká Poľana
M. Buraľ, riaditeľ S NP Poloniny je botanik, no jeho srdcovou záležitosťou sú aj vojenské cintoríny.
 Rotunda na vojenskom cintoríne je postavená z kostala zničeného počas vojny

 P. Kopčanský z ÚEF SAV s „našou“ novou knihou (o nej však neskôr, bude k dispozícii vo hvezdárňach aj MO SZAA)
услуги доставки грузов из китаяobuvaikoшиммер это
 

Valid XHTML and CSS.