Home VYHĽADÁVANIE
Prečo sú na Slovensku reklamné bilbordy pri diaľnicach Tlač
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Utorok, 02 Október 2012 21:10

V súčasnosti je na Slovensku v legislatívnom procese  návrh na zmenu cestného zákona, ktorý zakazuje umiestňovať informačné, reklamné a propagačné zariadenia pri všetkých(!) pozemných komunikáciách a to 250 m od vozovky mimo súvisle zastavané územie a 80 m od vozovky v súvisle zastavanom území. Podľa doteraz platného cestného zákona je pri diaľniciach a rýchlostných cestách zakázané umiestňovať reklamné bilbordy 100 m od vozovky. Napriek tomu naše diaľnice a rýchlostne cesty lemuje množstvo bilbordov. Prečo je to tak?

Na 9 km úseku rýchlostnej cesty medzi Košicami a Šacou sa v oboch smeroch nachádza neuveriteľných 174(!) bilbordov. Zaujímalo ma prečo.

V rámci zákona o slobodnom prístupe informácii som požiadal o vyjadrenie Slovenskú správu ciest, či je daný stav v súlade s platnou legislatívou. Správa ciest mi odpovedala, že problematika rýchlostných ciest patrí do kompetencie Národnej diaľničnej spoločnosti a moju žiadosť postúpila im. Diaľničná spoločnosť mi odpovedala, že uvedené reklamné bilbordy sú v rozpore s cestným zákonom. Nevydali na dané zariadenia súhlasné stanovisko a vo všeobecnosti sú vyjadrenia Slovenskej diaľničnej spoločnosti miestnymi stavebnými úradmi neakceptované (pokiaľ miestne orgány ich o vyjadrenie požiadajú). Odporúčali mi obrátiť sa na dotknuté obce alebo na Policajný zbor SR.

Obrátil som sa teda na stavebný úrad Mesta Košice, či boli na dané bilbordy vydané povolenia. Odpoveď bola veľmi stručná:  

„Referát dopravy mesta Košice nie je správcom ani cestným správnym orgánom na predmetnej komunikácii, k predmetným reklamám sa nevyjadroval ani ich nepovoľoval“.

Tak som tam obratom zatelefonoval s tým, že ja som nežiadal o vyjadrenie „referát dopravy“, ale „stavebný úrad“.  O týždeň mi prišla už podrobnejšia odpoveď, ktorá sa stručne dá opísať asi takto:

„Do roku 2006 vydávali stavebné povolenia jednotlivé obce a mestské časti. Od roku 2006 prešla pôsobnosť stavebných úradov na Mesto Košice. Stavebný úrad Mesta Košice od roku 2006 nevydal žiadne povolenie na danej rýchlostnej ceste v rozpore so zákonom a existujúce reklamné zariadenia sú povolené ešte z čias, keď ich povoľovali príslušné Mestské časti a to na dobu neurčitú.“.

Tak som tam zatelefonoval s otázkou, či stavebný úrad bude niečo konať, keď vie, že na dané reklamné zariadenia bolo vydané stavebné povolenie v rozpore so zákonom. A odpoveď? Je to komplikované. Pri prechode kompetencií súčasný stavebný úrad nezdedil archív od predošlých stavebných úradov, takže dané stavebné povolenia nemajú k dispozícii, ak by to mali riešiť, museli by dať zamerať pozemky, kde stoja bilbordy (na náklady mesta), museli by sa zistiť vlastníci pozemkov a pod. Jednoducho peniaze a veľa práce. Ak som im povedal, že sa tam nachádzajú aj nové bilbordy, nie staršie ako rok, dostala sa mi odpoveď, že sú na čierno, ale taktiež by museli urobiť to všetko okolo (zamerať pozemok, určiť vlastníka a pod. – peniaze a veľa práce).

Teraz neviem, či mám podať na políciu oznámenie o priestupku (umiestniť reklamné zariadenie pri rýchlostnej ceste je podľa zákona priestupok), alebo nie. Asi počkám, či slovenský parlament schváli novelu cestného zákona, ktorú som spomínal v úvode a do roka zmiznú všetky reklamné zariadenia pri všetkých cestách (ak to nenarazí znovu na problém „peniaze a veľa práce“).

Na záver  jedna poznámka. Súčasný návrh na zmenu cestného zákona má podľa mňa jeden veľký nedostatok. Ak by prešiel v takej podobe ako bol navrhnutý, tak nebudeme mať síce do vzdialenosti 250 m od vozovky žiadne bilbordy, ale vo vzdialenosti 251 m budú nasekané megabilbordy s rozmermi 150 x 50 m (alebo ešte väčšími) a v noci budú 100 krát viac nasvietené. Pripravovanú novelu zákona sme už pripomienkovali.

Peter Begeni

Pozn. Odporúčame pozrieť si aj stránky:

http://nechceme-billboardy.cz/

http://www.kverulant.org/kill%20billboard.html

Bežný „slovenský“ pohľad na rýchlostnú cestu.

V Košiciach nie je výnimkou umiestňovať reklamné zariadenie aj na dopravné značky, čo je tiež zákonom výslovne zakázané. Veď prečo sa obťažovať výrobou a umiestnením konštrukcie, keď máme k dispozícii dopravné značky.

прокурор Фильчаковудаление зубного нервалобановский александр игоревич класс
 

Valid XHTML and CSS.