Home
Seminár o svetelnom znečistení
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Utorok, 18 Jún 2013 19:41

Každoročne sa v metropole stredného Slovenska, v Banskej Bystrici, koná významný medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm. Prehliadka filmov tohtoročného 19. ročníka festivalu Envirofilm 2013 sa konala 3. – 8.júna nielen v Banskej Bystrici, ale aj v ďalších ôsmich slovenských mestách.

Súčasťou Envirofilmu sú aj sprievodné podujatia a teda aj termín seminára nebol náhodný, naša spolupráca s jej organizátorom, Slovenskou agentúrou životného prostredia, je už niekoľko rokov veľmi dobrá.

Odborný seminár „Správne osvetľovanie a životné prostredie“ sa konal v dňoch 5. – 7. júna 2013 v obci Staré Hory, ktorá je pokladaná za najstaršiu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice. Organizátorom odborného seminára bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote v spolupráci so sekciami ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a SZA.

 

Problematika svetelného znečistenia je veľmi rozsiahla, zasahuje do mnohých oblastí. Oslovili sme však kvalitných lektorov, ktorí sú v danej problematike doma a dúfali sme, že naše pozvanie neodmietnu. Pozvanie prijali a tak program bol skvelý. Pri príprave a konzultáciách bolo snáď najkontroverznejšie meno Ing. Tomáš Maixner.

Každému z Česka ale aj zo Slovenska, kto sa problematikou svetelného znečistenia zaoberá trochu podrobnejšie, je určite meno T. Maixner dobre známe. Tento lektor z Prahy je známy ako oponent „aktivistov“ zaoberajúcich sa touto problematikou. Vystúpenia v médiách sú často ostré, kontraproduktívne, niektorí si „nevedia prísť na meno“... Paľo Rapavý sa však, napriek tomu že situáciu pozná, rozhodol ho na seminár pozvať, čo bolo aj Ing. Maixnerovi čudné. Ako sa nakoniec ukázalo, konal správne.

Seminár začal v stredu poobede privítaním účastníkov generálnym riaditeľom SÚH Ing. Teodorom Pintérom a starostom obce Staré Hory Jánom Kováčom.

Odborný program tohto dňa bol až do večerných hodín vyhradený Ing. Maixnerovi, ktorému ďakujeme za to, že mal odvahu prísť a diskutovať o danej problematike. Prezentované témy mali skôr diskusný charakter, diskusie prebiehali bez emotívnych prvkov a v mnohých záležitostiach sme sa aj my s ním zhodli. Pri prezentáciách sa okrem iného venoval základným pojmom, nežiaducim účinkom svetla, meraniu svetla/tmy, prínosom a záporom svetelných zdrojov a legislatíve v ČR a EÚ. Oproti pôvodnému programu sa v stredu priebeh seminára značne pretiahol, pokračoval aj po večeri do neskorých hodín a tak príspevok o fotovoltike vo verejnom osvetlení Ing. Maixner predniesol až na nasledujúci deň. Zdá sa, že ostré hrany sa obrúsili, našlo sa porozumenie aj návrhy pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Dúfajme, že v budúcnosti už nebudeme stáť na opačných stranách brehu a postupne sa dostaneme na breh rovnaký...

Nasledujúci deň začal pozitívne, napriek našim obavám, Ing. Jozef Sedlák (SEAK Prešov) pricestoval. Jeho firma je špičkou v ovládaní a regulácií osvetlenia, zhliadli sme niekoľko pútavých ukážok a koľko a ako sa dá ušetriť je možné si aj vopred, aspoň orientačne zistiť programom priamo na webe firmy.

Vplyv osvetlenia na dopravu predstavil z médií známy dopravný analytik Ján Bazovský z Bratislavy. Pozvanie prijal napriek časovej zaneprázdnenosti aj z dôvodu, že kedysi sa astronómii venoval aktívne, fotograficky pozoroval premenné hviezdy, no a navyše je z regiónu Gemer a tak sa mu pozvanie z Rimavskej Soboty odmietnuť nedalo.

Dopoludňajší program ukončil RNDr. Peter Begeni (SZA, SAS), ktorý podrobne informoval o všetkom, čo sa tejto problematiky týka v legislatíve na Slovensku. Prednáška bola okorenená aj niekoľkými, niekedy až absurdnými, príkladmi ako na podnety reagujú príslušné orgány, ako si problémy prehadzujú ako horúci zemiak.

Popoludňajší program otvoril RNDr. Milan Rybanský, DrSc. príspevkom o  žiarení hornej atmosféry Zeme, problematikou, ktorej sa kedysi venoval.

Dopadu svetelného znečistenia na životné prostredie, čo je snáď najväčším negatívom nevhodného svietenia, sa vo svojom druhom príspevku venoval P. Begeni, prezentácia obsahovala množstvo odkazov na originálne práce.

Nasledoval blok o „našich“ oblastiach tmavej oblohy.

Jizerskú oblasť tmavej oblohy a Beskydskú oblasť tmavej oblohy predstavil Pavel Suchan (ČAS, AsÚ AV ČR), Park tmavej oblohy Poloniny RNDr. P. Rapavý (Hvezdáreň Rimavská Sobota) a o poľskom Parku hviezdneho neba Bieszczady rozprával RNDr. Igor Kudzej (Vihorlatská hvezdáreň Humenné).

Záver štvrtkového programu bol venovaný globálnym problémom a ekosystémovým službám v krajine, o ktorom neuveriteľne pútavo vie rozprávať Ing. Peter Sabo, CSc. (Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Téma poslucháčov zaujala, diskusia bola bohatá, no pri perspektíve negatívneho vývoja však nás niekedy až zamrazilo. Je len škoda, že lektor medzi nami nemohol, z vážnych rodinných (tentokrát príjemných) dôvodov zostať dlhšie.

Program záverečného piatkového dňa bol akousi čerešničkou na torte. Doslova zlatým klincom programu boli prednášky prof. Zemana a  Dr. Kucharíka.

S „otvorenými ústami“ sme počúvali uznávaného odborníka na melatonín prof. RNDr. Michala Zemana, DrSc. (Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave), ktorý nás informoval o najnovšom vedeckom pohľade na melatonín, teda kľúčovom probléme vplyvu nedostatku tmy na náš organizmus. Charizmatický lektor, história aj súčasné trendy vo výskume boli presne to, čo sme očakávali. O vplyve svetla na naše zdravie prednášal MUDr. Martin Kucharik (Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava), odborník, s ktorým sme sa zoznámili osobne prvýkrát, no môžeme ho považovať za nášho spolupracovníka, názorovo si rozumieme a zoznámili sme sa pri písaní článkov do odborného časopisu.

Odbornú časť seminára uzavrel P. Rapavý príspevkom o metódach merania jasu nočnej oblohy.


Tento seminár sme pôvodne plánovali ako akýsi experiment, o ktorom sme nevedeli, ako to dopadne. Musíme konštatovať, že seminár dopadol nad naše očakávania a snáď sa aj v budúcnosti sa nám ešte podarí niečo podobné zorganizovať.

Záverom by sme chceli poďakovať organizátorom nielen za samotný priebeh seminára, ale aj za ochotu takýto odborný seminár zorganizovať. Účastníci dostali propagačné materiály, prednáškovú miestnosť spestrili postery našich chránených oblastí. Za veľkú ochotu a pomoc patrí poďakovanie Slovenskej agentúre životného prostredia, predovšetkým Ing. Dagmar Rajčanovej, manažérke festivalu Envirofilm 2013. Poďakovať sa musíme aj všetkým prednášajúcim, bez ktorých by seminár nemohol dosiahnuť skutočne odbornú úroveň. Samozrejme musíme sa poďakovať aj ostatným, ktorí sa na organizácii alebo priebehu seminára podieľali a aj všetkým zúčastneným. Ďakujeme.

 

Záverečným poďakovaním (A. Lovászová za SÚH a P. Suchan za ČAS) však ešte niektorým program neskončil. Popoludní bolo premietanie filmov a beseda o pripravovanom zákone o životnom prostredí v Múzeu SNP a večer sa konalo v Cikkerovej sieni Starej radnice v Banskej Bystri slávnostné vyhodnotenie 19. Envirofilmu s udeľovaním cien. Všetko zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni, ukážky ocenených filmov boli skvelé a určite stoji za to si ich pozrieť.

Peter Begeni (+PR)

 

 

Oficiálne foto (gen. riaditeľ SÚH Ing. Pintér a starosta obce J. Kováč) Ing. T. Maixner Ing. J. Sedlák J. Bazovský

RNDr. P. Begeni Podívej, to je heeezký... (M. Moudrá a P. Suchan) RNDr. Milan Rybanský, DrSc. P. Suchan

RNDr. I. Kudzej, CSc. Ing. P. Sabo, CSc. Väčšina obce je osvetlená správne a v noci svietidlá zhasli Osvetlenie hotela sa správnym a účelným nazvať nedá...

prof. RNDr. M. Zeman, DrSc. P. Begeni a M. Zeman si rozumeli MUDr. M. Kucharik Postery

стемминготследить груз из китая в украинуdab ss7
 

Valid XHTML and CSS.