Home
X. valné zhromaždenie SZAA
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Streda, 22 Máj 2013 07:52

V dňoch 18. – 19. mája 2013 sa v priestoroch Hvezdárne v Rimavskej Sobote konalo X. valné zhromaždenie SZAA.

Niektorí delegáti a hostia však prišli už v piatok a užívali si príjemné prostredie Astroparku i posedenie pod pergolou pri kozube, niektorí pricestovali až neskoro v noci a niektorí tesne pred rokovaním.

To bolo bezproblémové, v svižnom tempe, bolo prerušované len krátkymi prestávkami na občerstvenie. Do očakávaného, už klasicky skvelého gulášu, by sme však vyhladli, a tak opäť pomohla sponzorsky firma KORO.

Nakoľko odstupujúca predsedníčka Rady SZAA sa zasadnutia nezúčastnila, správu o činnosti od IX. valného zhromaždenia predniesol tajomník R. Mikušinec. Aj keď hodnotené obdobie patrilo medzi tie náročnejšie, množstvo akcií či pozorovaní,  ktoré sa uskutočnili bolo úctyhodné a dobre sa to počúvalo. Samostatnú časť správy tvorilo svetelné znečistenie, táto mimoriadne aktuálna ekologická záťaž. A práve Zväz je tou organizáciou, ktorá sa tejto problematike začala venovať. Jedným z výsledkov je aj vyhlásenie Parku tmavej oblohy Poloniny v roku 2010 a niekoľko v ňom úspešne realizovaných grantov, svojim dielom sme prispeli aj ku Beskydskej oblasti tmavej oblohy, ktorá bola vyhlásená v tomto roku.

Chvály teda bolo dosť, no zazneli aj hlasy kritické. Mnoho aktivít zabezpečovala len hŕstka nadšencov, niektoré miestne organizácie pracujú, no nedávajú o tom vedieť ďalším, sú v akejsi svojej schránke. Mnohé sa urobilo len z nadšenia, no veľmi pomohli aj financie získané z 2 % a tak na výsledky práce teda môžu byť hrdí všetci tí, ktorí touto formou SZAA podporili.

Búrlivá diskusia bola o návrhu na zmenu názvu, v ktorom by už nebol prívlastok „amatérov“. Jedni zastávali jeho zachovanie, veď členovia všetko robia z nadšenia a lásky k astronómii. Poukazovali na obdobu v iných štátoch, napr.: Poľsko – Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Taliansko – Unione Astrofili Italiani, Rusko – Астрономи-любители.

Druhá skupina „bojovala“ za názov bez prívlastku, nakoľko je v naše spoločnosti chápaný nesprávne, často až ponižujúco pri jednaní s rôznymi inštitúciami.

Hlasovanie delegátov však rozhodlo o zmene Stanov, kde je názov Slovenský zväz astronómov. Tradičné logo bolo zmenené len minimálne.

Odstupujúcim orgánom bolo udelené absolutórium bez výhrad.

Za predsedu SZA na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený Bc. Tomáš Dobrovodský, za členov Rady RNDr. Svetozár Štefeček (podpredseda), Mgr. Roman Mikušinec (tajomník), RNDr. Peter Augustín (člen), Ing. Roman Švihorík (člen).

Predsedom Kontrolnej a revíznej komisie sa stal Ing. Július Slíž, členmi František Erben a RNDr. Daniela Rapavá. Vedúcim sekretariátu je RNDr. Pavol Rapavý a za účtovníctvo zodpovedá A. Kohuláková (Hvezdáreň v Rimavskej Sobote).

Za čestných členov boli zvolení Antónia Oravcová (*1925) a DiS. Ladislav Oravec (*1925) z Nitry, ktorí sú zakladajúcimi členmi Zväzu a pán Ladislav je dodnes aktívnym pozorovateľom Slnka.

Z Rimavskej Soboty odchádzali iste mnohí s predsavzatiami, niektorí aj pozdravmi z „vesmírnej záhrady“ v podobe byliniek, či kytice kvetov.

 

Záverom niekoľko viet novozvoleného predsedu.

Vážení priatelia astronómie,

Slovenský zväz astronómov amatérov dokázal počas svojho viac ako 40-ročného pôsobenia združovať ľudí so záujmom o astronómiu, ktorým vesmír, nočná obloha alebo pozorovanie telies na nej učarovali natoľko, že sa stali predmetom ich hlbšieho záujmu. Prostredníctvom svojich členov, združených v miestnych organizáciách, približoval astronómiu ľuďom po celom Slovensku.

Doba však ukázala, že jeho názov nemá v očiach súčasníkov tú hodnotu, ktorú by si práca organizácie zaslúžila. Zmenil sa jej názov, nie však poslanie.

V Slovenskom zväze astronómov budeme pokračovať v aktívnom napomáhaní práci astronomických nadšencov ale aj profesionálov, podpore ich odborných pozorovaní, popularizácii vedy a vytváraní podmienok pre ich vzájomnú spoluprácu. V neposlednom rade chceme, povzbudení pozitívnym ohlasom na naše kroky, aj naďalej chrániť to najdôležitejšie čo astronómov spája – nočnú oblohu na Slovensku a jej nedotknutú krásu pre našich potomkov. Toto všetko s vedomím, že práca našich členov je dobrovoľná a častokrát vykonávaná na úkor pracovných alebo rodinných povinností. Aj v nadchádzajúcom období sme samozrejme otvorení spolupráci, novým aktivitám a záujemcom ochotným ich realizovať. Aby sme v duchu vzájomnej súčinnosti a aktívnej komunikácie šírili dobré meno astronómie na Slovensku a aj v zahraničí.
Foto: D. Rapavá, J. Slíž, F. Erben, P. Rapavýmbfx timing indicatorлобановский александр отзывыооо толковая реклама
 

Valid XHTML and CSS.