Home
Za Mgr. Ivanom Molnárom
Napísal užívateľ Pavol Rapavý   
Utorok, 12 Jún 2012 13:34

3. júna 2012 sme sa na Selickom cintoríne rozlúčili s priekopníkom amatérskej astronómie na Slovensku, našim čestným členom, kolegom, priateľom i učiteľom, Mgr. Ivanom Molnárom.

 

I. Molnára (23. 1. 1930 – 31. 5. 2012) väčšina astronomickej obce na Slovensku pozná ako dlhoročného vedúceho Okresného astronomického kabinetu (OAK) v Galante a odborníka, ktorý sa venoval zákrytom a zatmeniam.

V rokoch 1953 – 1957 študoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, pracoval v Slovenskej ústrednej hvezdárni (Slovenskom ústredí amatérskej astronómie), ako učiteľ a riaditeľ základnej školy v Seliciach.

Ako zamestnanec ONV – odboru kultúry založil v roku 1973 OAK, kde pracoval až do roku 2010. Aktívne sa venoval popularizácii, centrom jeho záujmu bolo zákryty a zatmenia. Podieľal sa budovaní slovenskej pozorovateľskej siete (už v roku 1970 ich bolo 6). Vydával bulletin Astronomický spravodaj (6 x ročne od roku 1973) a odborno-metodické materiály. Počítal topocentrické efemeridy, ktoré rozosielal záujemcom o pozorovanie – to všetko v čase, keď ešte počítače neboli...

 

Nezmazateľnú stopu zanechal aj v organizátorskej činnosti. Stál pri zrode Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove (1969), prednášal kozmológiu, kozmogóniu, zatmenia a zákryty. Bol zakladajúcim členom a prvým tajomníkom SZAA (1970), zakladajúcim členom Slovenskej astronomickej spoločnosti (1959) a dlhoročným predsedom Sekcie zákrytov a zatmení. V redakčnej rade časopisu Kozmos pôsobil 14 rokov ako lektor bol pozývaný na semináre a konferencie, viedol astronomické krúžky a veľa času venoval práci s mládežou. Okrem astronómie mal rád literatúru a hudbu, hral na niekoľkých hudobných nástrojoch

 

Ivan Molnár bol zvolený za čestného člena SAS pri SAV a SZAA, dostal niekoľko vysokých ocenení (Ministerstvo kultúry, Slovenská astronomická spoločnosť, Krajská hvezdáreň Hlohovec, Slovenské ústredie amatérskej astronómie). V roku 2009 za celoživotnú prácu mu bola udelení Medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti šírenia astronomických poznatkov v Trnavskom kraji.

 

Ja osobne si spomínam najmä na jeho pokojný hlas, usmievavú tvár, priateľský prístup a schopnosť počúvať. Vedel povzbudiť každého, nielen začínajúceho, astronóma.

 

Všetci, ktorým bol učiteľom v astronómii i v živote, budú na neho s láskou spomínať...

  

Z poznámok J. Krištofoviča , riaditeľa HaP MRŠ v Hlohovci, M. Gallovej a archívu SZAA

napísal P. Rapavý

 

 

L. Valach, riaditeľ SÚAA, odovzdáva I. Molnárovi Cenu Mikuláša Thege Konkolyho

 

 

коттедж буковель арендамеланнеткакой производитель ноутбуков лучше
 

Valid XHTML and CSS.